ANBI

Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goede doelen instellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vrienden van de PMS is aangewezen als een ANBI. Dat betekent dat u als donateur eenvoudig kunt profiteren van belastingvoordeel.

Notariële akte

Een fiscaal extra voordelige manier van schenken is het schenken per notariële akte (lijfrenteschenking). Door een notariële akte af te sluiten, is het bedrag dat u aan de Vrienden van de PMS doneert, aftrekbaar van de belasting.

Nuttige informatie

Een notariële akte wordt opgesteld voor een periode van minimaal vijf jaar of langer, uiterlijk eindigend bij het overlijden. Als de akte vroegtijdig wordt ontbonden, moet het belastingvoordeel met terugwerkende kracht worden terugbetaald. Aan het eind van de periode wordt de akte niet automatisch verlengd. Als u wilt blijven profiteren van het belastingvoordeel, dan wordt een nieuwe notariële akte opgemaakt.

Uw voordeel

Uw jaarbijdrage aan de Vrienden van de PMS is aftrekbaar van uw belastbare inkomen. Ook als u al gebruik maakt van de reguliere aftrek is schenken per notariële akte voordelig, want u mag ook het gedeelte onder de drempel van 1% aftrekken. De fiscus betaalt een aanzienlijk deel (max. 52%) mee aan uw schenking.

Hoe vraagt u een notariële akte aan?

Een notariële akte aanvragen is eenvoudig. Bestel de volmacht bij de secretaris van de Vrienden van de PMS en vul het formulier in. Binnen acht weken ontvangt u de akte.

Hoe trekt u de bijdrage af van de belasting?

Zodra uw notariële akte door de notaris is opgemaakt en ondertekend, kunt u uw bijdrage aftrekken. Bij de aangifte inkomstenbelasting vult u uw bijdrage in bij de aftrekposten van de periodieke giften. Ook kunt u via een voorlopige teruggaaf uw teruggave maandelijks ontvangen.