De PMS

De school waar je leert samenleven!

De Prins Mauritsschool is een Jenaplanschool. Wij zijn geïnspireerd door de visie van de Duitse hoogleraar Peter Petersen (1884-1952), die opvoedingswetenschap doceerde aan de universiteit van Jena in Duitsland. Peter Petersen hoort bij de onderwijsvernieuwers van de 20e eeuw. Peter Petersen zag de school als een oefenplaats voor een betere samenleving.

Als Jenaplanschool geven wij – kinderen, leerkrachten en ouders – inhoud aan het werken met elkaar. Daarbij gaan we uit van de twintig basisprincipes. Deze basisprincipes geven het kader en vormen een goed kompas om koers te zoeken en te houden in een steeds ingewikkelder wordende samenleving. Zij vormen de basis voor de ontwikkeling van elke Jenaplanschool.

Het “oude” schoolplein

Meer informatie is te vinden op de website van de PMS.