Doelstellingen

Voor het groenblauwe schoolplein van de PMS hebben we verschillende doelstellingen opgesteld:

  • Nieuwe lesomgeving

Uit intern onderzoek blijkt dat leerkrachten graag vaker buiten les willen geven. Volgens de resultaten. Een ideale verhouding blijkt 75% binnen les tegenover 25% buiten. Nu is het schoolplein van de PMS geen geschikte plek om les te geven. Er is geen plek om te zitten en daarnaast overstemt het geluid van de aangrenzende weg, de Lindelaan, de stem van de docent. Door de toevoeging van planten, bomen en struiken op het plein, wordt de geluidsoverlast beperkt en de akoestiek op het plein aanzienlijk verbeterd. Daarnaast biedt een nieuw element een plek om te zitten en wordt het geluid afgeschermd.

  • Uitdagend voor iedereen

Momenteel wordt het schoolplein van de PMS vooral ingenomen door voetballende jongens. Dit drijft de andere kinderen naar de hoeken en randen van het plein. In het ontwerp voor het groenblauwe schoolplein creëren we zones voor actief en rustiger spel, waardoor alle kinderen hun eigen ruimte kunnen vinden en de ‘rechten’ op de ruimte eerlijker worden verdeeld. We doen dit door variatie in begroeiing, diverse bestrating, bijzondere zit-/klimelementen, hoogteverschillen en duidelijk afgebakende ruimtes. We verwachten dat dit een positieve invloed zal hebben op het sociaal functioneren van de kinderen, waardoor kinderen beter samenspelen.

  • Stimuleren om te bewegen

Uit een gezamenlijk onderzoek van de Universiteit Leiden, de Thomas More Pabo Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam is daarbij gebleken dat een groen schoolplein ook de lichamelijke activiteit van kinderen bevordert. Buitenspelen op een groenblauwschoolplein is leuker, spannender en educatiever voor kinderen dan op een plein vol met tegels. Alledaagse bewegingen als lopen, klauteren en klimmen worden op een natuurlijke manier gestimuleerd. Wij hebben voor ogen dat ons groenblauwe schoolplein school- en buurtkinderen dagelijks actief uitdaagt. Bovendien willen we kinderen leren om te gaan met risico’s en aanmoedigen zich hun motorische te ontwikkelen. 

  • Bevorderen van de biodiversiteit

De verschillende soorten planten en dieren op aarde houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur, die wij nodig hebben voor ons bestaan. Dit noemen we biodiversiteit. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding en brandstof. Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen dat we kunnen bestaan. Als steeds meer biodiversiteit verdwijnt, kunnen ecosystemen steeds zwakker worden, en uiteindelijk zelfs instorten. Ons groenblauwe schoolplein draagt ook direct bij aan het behoud en de versterking van biodiversiteit in de wijk.

  • Klimaat adaptief

De klimaatverandering brengt meer extremen met zich mee. Dit merken we vooral aan de toenemende hoosbuien. Met het groenblauwe schoolplein willen we ons steentje bijdragen aan het klimaatbestendiger maken van de wijk door deze extremen op te vangen. Bij hevige regen wordt het meeste water op het plein zelf afgevoerd of opgevangen, waardoor het rioolsysteem niet wordt belast en op het schoolplein, rondom de school en in de wijk minder (grote) waterplassen zijn. Daarnaast geeft het groen op het schoolplein verkoeling en schaduw tijdens warme, zonnige dagen (ter voorkoming van hittestress).