Voortgang

In de onderstaande infographic is af te lezen hoeveel geld er momenteel is opgehaald door acties en hoeveel aan fondsen gaan doneren voor het nieuwe schoolplein. Naast de “geldboom” is een globale weergave van de tijdsplanning te zien.

Infographic over de voortgang van het nieuwe schoolplein + tijdpad